Znak-sa-paprikom-senka-768x583

Reklamacije i povrat

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, slanjem dopisa za odustanak od porudžbine koji možete poslati elektronskim putem na našu e-mail adresu: customer@dedinapaprika.rs  Odmah, po prijemu dopisa, kupac će biti kontaktiran da bi se upoznao sa procedurom povraćaja kupljene robe.

Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u posed kupca ili trećeg lica koje je odredio kupac. Direktne troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od porudžbenice snosi kupac. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, www.dedinapaprika.rs će u roku od sedam radnih dana po prijemu vraćene robe, a nakon konstatacije komisije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, bez odlaganja izvršiti povraćaj uplate novca koju je primio, Povratak sredstava vršimo isključivo na tekući račun.

REKLAMACIJE

U slučaju da ste primili pošiljku koju smo Vam poslali i imate razloga da uputite reklamaciju, molimo Vas da nam pišete na customer@dedinapaprika.rs ili se javite na 062 588 095 (od ponedeljka do petka, od 8 do 15 časova). Na sve reklamacije odgovorićemo u najkraćem roku. Naša želja je da budete zadovoljni proizvodima koje nudimo i našom celokupnom uslugom.